Dějiny domu

od chaloupky k hostinci

Pension U Báby Šubrový - historiePůvodní objekt hostince vznikl jako nízká dřevěná chaloupka, ve které žili staří manželé Bryslivcovi. Jejich syn postavil poblíž cesty jednopatrový domek, ve kterém začal prodávat pivo a lihoviny. V krátké době zde postavil hostinec s velkým tanečním sálem. Zadlužil se a majetek poté prodal manželům Tučkovým. Ti zřídili v domě obchod se smíšeným zbožím a dostali hostinskou koncesi. V roce 1911 původní Tučkovu hospodu zničil oheň. Na jejím místě byl postaven hostinec, později znám jako hospoda u Šubrů. Teta Šubrová hostinec provozovala až do roku 1967 kdy byl objekt zestátněn a jako rekreační zařízení ho "provozoval podnik Potraviny Praha. Hospoda byla zrušena a nefungovala až do 22. května 2009 kdy po celkové rekonstrukci byl hostinec U báby Šubrový znovu otevřen. V současnosti je zastávkou mnoha návštěvníků Kokořínského údolí. Díky stálým pátečním hostům z osady Harakoko oživá hostinec opět trampskou muzikou.


proč U báby Šubrový

Pension U Báby Šubrový - historieDostáváme se k nynějšímu názvu hostinec a pension U báby Šubrový. V meziválečné a poválečné době kdy velmi bujel tramping si ve vyhledávaném údolí kokořínska získal hostinec pověst čundrácké hospody, ve které kralovala bába nebo teta Šubrová. Dáma byla mezi čundráky v oblibě kvůli jejímu „mateřskému“ přístupu k osazenstvu hospody a byla také pověstná svými činy.

Po půlnoci střílela z revolveru na znamení půlnoci. Obzvláště pověstný byl zvyk stříhání kravat. Kdo do hostince v kravatě přišel hned o ní ve dveřích přišel. Teta Šubrová přiskočila s nůžkami a z kravaty zbyl jen uzel. Poté se skalpy(motýlky,kšandy) věšeli na paroží umístěném v úzké zadní místnosti.

Podle dobových pamětníků v hospodě vládla pevnou rukou a mezi osazenstvem byla ve velké oblibě. O tom svědčí i fakt, že když si šla lehnout nechala čundráky aby sami vládli hospodě, točili si pivo a peníze nechali ve výčepu. Nikdo si jí nedovolil ošidit.

Image